تلنگری نو در آموزش ایران

محمود فخوری

 • دبیر رسمی آموزش و پرورش
 • کارشناسی الهیات دانشگاه شهید رجایی
 • کارشناسی ارشد فلسفه دین
 • مدرس آنلاین قلم چی دین و زندگی
 •  فلسفه_منطق
 •  مولف پکیج جامع فلسفه و منطق موسسه چهارگام
 •  مولف همایش جمع بندی فلسفه و منطق کنکور ۹۸ قلم چی
 •  مولف پکیج فیلم نوروزی جامع فلسفه و منطق کنکور ۹۹ قلم چی
 •  مولف پکیج جامع دین و زندگی موسسه بروکا کنکور ، در کنکور ۱۴۰۰
 •  مولف جزوات کنکوری فلسفه و منطق و دین و زندگی با ۱۰۰درصد تطابق با کنکور
 •  مدرس ده‌ها رتبه‌ی دو رقمی و صدها رتبه ی ۳رقمی

دانلود درسنامه جامع فلسفه