تلنگری نو در آموزش ایران

استاد آزیتا بیدقی

 • کارشناس جامعه شناسی دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد
 • دبیر رسمی آموزش وپرورش، طراح سوالات کنکور دهه ی ۹۰ ۳۳سال سابقه کار تدریس
 • برجسته ترین دبیر جامعه شناسی سطح کشور
 • استاد آزیتا بیدقی رییس هیئت گروه شورای برنامه ریزی دفتر تالیف
 • کتاب های درسی علوم اجتماعی وجامعه شناسی
 • مدیر گروه علوم اجتماعی اداره کل اموزش وپرورش استان تهران
 • استاد آزیتا بیدقی مدرس کشوری دوره ی ضمن خدمت علوم اجتماعی دبیران سطح کشور
 • تالیف کتاب(رهبری انقلابی )نشر پیام نور
 • همکاری پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
 • تحقیقات جامعه شناسی حوزه ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی
 • سر داور جشنواره کتابهای کمک آموزشی رشد

 

 معلم و دبیر برجسته و برگزیده کشوری استاد آزیتا بیدقی

سال ۹۷،تالیف ۱۰۶عنوان کتب کنکوری در انتشارات های گاج خیلی سبز، مهروماه، مشاوران، رزمندگان، قلمچی، مدرس مدارس:فرهنگ ۱،فرهنگ ۸،کوثر،شاهد ۱۴،حنان،فیض کاشانی، سیمای نور،ترکیه، سیره فاطمی، صهبای صفا،مدرس صداوسیما ی سراسر کشور (مدرس ثابت مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش، مدرس برجسته شبکه ۴صداوسیما )،مدرس جامعه شناسی رادیو فرهنگ، دبیر علوم اجتماعی و جغرافیا رتبه ی ۹،۱۷،۲۶،۴۶،۹۳ کنکور سراسری.