تلنگری نو در آموزش ایران

بودجه بندی کنکور تجربی

پیش‌روی هر دانش‌آموزی در هر رشته‌ای یک کنکور وجود دارد که از مهم‌ترین آزمون‌های تحصیلی او محسوب‌ می‌شود و به‌نوعی برای او سرنوشت‌ساز خواهد بود. کنکور تجربی اما متفاوت است؛ سخت بودن مباحث تجربی، رقابت تنگاتنگ میان متقاضیان و نیاز به رتبه برتر شدن برای قبولی در رشته پزشکی همگی از مسائلی است که دانش‌آموزان تجربی با آن درگیر هستند.

علاوه بر اهمیت برنامه‌ریزی صحیح برای مطالعه و آگاهی از روش صحیح مطالعه دروس تجربی، اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی بسیار مفید است. در سال اخیر با حذف دروس عمومی از کنکور، بودجه بندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی دست‌خوش تغییرات بزرگی شد.

در ادامه برای آشنایی با مباحثی که بیشتر نیاز به مطالعه دارند و تعداد سؤالات طرح شده در هر بخش به معرفی بودجه بندی دروس کنکور تجربی در 3 کنکور سال‌های گذشته می‌پردازیم.

بودجه بندی دروس تخصصی

با حذف دروس عمومی تعداد سؤالاتی که از هر بخش آنها در بودجه بندی کنکور تجربی مشخص شده بود، کاملاً تغییر کرد. در واقع در کنکور برگزار شده در دی ماه 1401 که مرحله اولی کنکور دو مرحله‌ای 1402 محسوب می‌شد، شاهد این تغییرات بودیم.

خوشبختانه دو مرحله‌ای شدن کنکور 1402 یک شانس مجدد برای قبولی در کنکور به داوطلبان می‌دهد. برای آشنایی با بودجه بندی دروس کنکور تجربی، به معرفی تعداد سؤالات هر بخش در درس‌های رشته تجربی می‌پردازیم.

1.اولین و مهم‌ترین درس، زیست‌شناسی

درس زیست‌شناسی با داشتن ضریب 12، مهم‌ترین درس برای داوطلبان کنکور تجربی به‌شمار می‌رود. این درس در کنکور 1402 شامل 45 سؤال و در سال‌های قبل 50 سؤال بوده است و برای حل سؤالات زیست‌شناسی 45 دقیقه زمان در نظر گرفته ‌می‌شود. در واقع هر سؤال 1 دقیقه زمان برای پاسخ‌گویی دارد و منابع آن زیست‌شناسی سال دهم، یازدهم و دوازدهم هستند.

بودجه بندی درس زیست‌شناسی

لیست زیر شامل بخش‌هایی است که از آن‌ها در کنکور سؤال مطرح می‌شود؛ اعدادی که در مقابل هر بخش نوشته شده، تعداد سؤالات مطرح شده برای آن بخش، به‌ترتیب در سال‌های 1400، 1401 و مرحله اول کنکور 1402 است.

 • فناوری‌های نوین: 1 سؤال- 1 سؤال- 1 سؤال
 • از ماده به انرژی: 1 سؤال- 2 سؤال- 1 سؤال
 • رفتارهای جانوران: 2 سؤال- 1 سؤال- 1 سؤال
 • تغییر در اطلاعات وراثتی: 2 سؤال- 2 سؤال- 2 سؤال
 • از انرژی به ماده: 2 سؤال- 3 سؤال- 2 سؤال
 • جریان اطلاعات در یاخته‌ها: 3 سؤال- 3 سؤال- 3 سؤال
 • پاسخ گیاه به محرک‌ها: 1 سؤال- 2 سؤال- 1 سؤال
 • انتقال اطلاعات در نسل‌ها: 3 سؤال- 5 سؤال- 3 سؤال
 • مولکول‌های اطلاعاتی: 2 سؤال- 2 سؤال- 2 سؤال
 • تنظیم شیمیایی: 0 سؤال- 1 سؤال- 1 سؤال
 • تقسیم یاخته: 1 سؤال- 0 سؤال- 1 سؤال
 • تولید مثل نهان‌دانگان: 2 سؤال- 0 سؤال- 1 سؤال
 • دستگاه حرکتی: 2 سؤال- 2 سؤال- 2 سؤال
 • تولید مثل: 3 سؤال- 3 سؤال- 3 سؤال
 • تنظیم عصبی: 3 سؤال- 1 سؤال- 3 سؤال
 • ایمنی: 3 سؤال- 1 سؤال- 3 سؤال
 • حواس: 3 سؤال- 1 سؤال- 3 سؤال
 • تبادلات گازی: 2 سؤال- 0 سؤال- 2 سؤال
 • جذب و انتقال مواد در گیاهان: 2 سؤال- 2 سؤال- 1 سؤال
 • تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: 3 سؤال- 1 سؤال- 2 سؤال
 • گوارش و جذب مواد: 3 سؤال- 2 سؤال- 3 سؤال
 • گردش مواد در بدن: 3 سؤال- 4 سؤال- 3 سؤال
 • از یاخته تا گیاه: 3 سؤال- 1 سؤال- 1 سؤال

بودجه بندی کنکور تجربی

2.فیزیک در بودجه بندی کنکور تجربی

این بخش 30 سؤال با مدت زمان 40 دقیقه دارد و ضریب 7 را به خود در کنکور تجربی اختصاص داده است. سؤالات از منابع فیزیک سال دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی خواهد بود.

بودجه بندی درس فیزیک

رو به روی هر بخش، تعداد سؤالات مطرح شده به‌ترتیب در سال‌های 1400، 1401 و دی‌ماه 1401 نوشته شده‌است.

 • فیزیک اتمی و هسته‌ای: 3 سؤال- 4 سؤال- 3 سؤال
 • نوسان و امواج: 4 سؤال- 4 سؤال- 4 سؤال
 • دینامیک: 3 سؤال- 3 سؤال- 3 سؤال
 • حرکت بر خط راست: 3 سؤال- 4 سؤال- 3 سؤال
 • مغناطیس و القای الکترومغناطیس: 3 سؤال- 2 سؤال- 3 سؤال
 • جریان و مدار: 3 سؤال- 4 سؤال- 3 سؤال
 • الکتریسیته ساکن: 3 سؤال- 4 سؤال- 3 سؤال
 • دما و گرما: 3 سؤال- 2 سؤال- 3 سؤال
 • کار، توان و انرژی: 2 سؤال- 1 سؤال- 2 سؤال
 • ویژگی‌های فیزیکی مواد: 2 سؤال- 2 سؤال- 2 سؤال
 • فیزیک و اندازه‌گیری: 1 سؤال- 1 سؤال- 1 سؤال

3.بودجه بندی شیمی در کنکور تجربی

شیمی یکی از دروس تخصصی در بودجه بندی کنکور تجربی به‌شمار می‌رود که برای آن 35 سؤال به‌همراه 35 دقیقه زمان در نظر گرفته شده‌است؛ یعنی هر سؤال 1 دقیقه. منابع آن هم دروس شیمی در سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم محسوب‌ می‌شوند.

شیمی در بودجه بندی کنکور تجربی

لیست زیر شامل درس‌های مهم در شیمی تجربی است که از آنها سؤالات کنکور مطرح می‌شود و تعداد سؤالات نوشته شده روبه‌روی هر بخش در واقع تعداد سؤالات در کنکور تجربی سال‌های 1400، 1401، و دی‌ماه 1401 است.

 • شیمی راهی به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر: 3 سؤال- 2 سؤال- 3 سؤال
 • شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری: 2 سؤال- 2 سؤال- 4 سؤال
 • آسایش و رفاه در سایه شیمی: 3 سؤال- 4 سؤال- 4 سؤال
 • مولکول‌ها در خدمت تندرستی: 3 سؤال- 3 سؤال- 4 سؤال
 • پوشاک، نیازی بی‌پایان: 4 سؤال- 6 سؤال- 4 سؤال
 • در پی غذای سالم: 5 سؤال- 4 سؤال- 2 سؤال
 • قدر هدایای زمینی را بدانیم: 4 سؤال- 4 سؤال- 1 سؤال
 • آب، آهنگ زندگی: 6 سؤال- 2 سؤال- 3 سؤال
 • رد پای گازها در زندگی: 3 سؤال- 3 سؤال- 5 سؤال
 • کیهان زادگاه الفبای هستی: 2 سؤال- 3 سؤال- 5 سؤال

4. ریاضی، سخت‌ترین درس کنکور تجربی

بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی درس ریاضی را از بودجه بندی کنکور تجربی خود حذف می‌کنند و از آن صرف نظر می‌کنند که این کار بسیار اشتباه است. درس ریاضی 30 سؤال دارد و همراه با سؤالات درس زمین‌شناسی در یک دفترچه ارائه می‌شود که در کل 60 دقیقه برای این دفترچه زمان در نظر می‌گیرند.

درس ریاضی در بودجه بندی کنکور تجربی

در بخش ریاضی، لیستی برای بودجه بندی بخش‌های آن به‌صورت زیر فراهم شده که تعداد سؤالات نوشته شده در ادامه هر بخش نشان دهنده سؤالات مطرح شده برای آن در کنکور تجربی سال‌های 1400، 1401 و مرحله اول کنکور 1402 (دی ماه 1401) است.

 • هندسه: 4 سؤال- 4 سؤال- 3 سؤال
 • شمارش بدون شمردن: 1 سؤال- 0 سؤال- 1 سؤال
 • توان‌های گویا: 0 سؤال- 1 سؤال- 1 سؤال
 • مجموعه و دنباله: 1 سؤال- 0 سؤال- 1 سؤال
 • لگاریتم و توابع نمایی: 1 سؤال- 2 سؤال- 1 سؤال
 • مثلثات: 4 سؤال- 4 سؤال- 4 سؤال
 • آمار و احتمال: 3 سؤال- 2 سؤال- 3 سؤال
 • معادله و نامعادله: 1 سؤال- 0 سؤال- 1 سؤال
 • تابع: 2 سؤال- 4 سؤال- 2 سؤال
 • حد و پیوستگی: 4 سؤال- 3 سؤال- 4 سؤال
 • کاربرد مشتق: 2 سؤال- 3 سؤال- 3 سؤال
 • مشتق: 4 سؤال- 2 سؤال- 4 سؤال

بودجه بندی کنکور تجربی

5.زمین‌شناسی جذاب‌ترین درس کنکور تجربی

آخرین درس دفترچه کنکور تجربی، زمین‌شناسی است که در کنکور 1402 شامل 15 سؤال است و با 30 سؤال مطرح شده از درس ریاضی، در مجموع 60 دقیقه زمان برای آنها مشخص می‌شود.

بودجه بندی کنکور تجربی برای درس زمین‌شناسی

15 سؤال مطرح شده در بخش‌های گوناگون درس زیست‌شناسی در کنکور 1402 و 25 سؤال مطرح شده در سال‌های قبل آن، طبق بودجه بندی کنکور تجربی، شامل لیست زیر است. تعداد سؤالات نوشته شده در ادامه هر مبحث، تعداد سؤالات مطرح شده از آن‌ها در 3 سال متوالی، به‌ترتیب در سال‌های 1400، 1401 و مرحله اول 1402(در دی‌ماه 1401) هستند.

 • زمین‌شناسی ایران: 3 سؤال- 3 سؤال- 1 سؤال
 • پویایی زمین: 3 سؤال- 3 سؤال- 2 سؤال
 • سلامت: 4 سؤال- 4 سؤال- 2 سؤال
 • سازه‌های مهندسی: 3 سؤال- 3 سؤال- 2 سؤال
 • منابع آب و خاک: 4 سؤال- 4 سؤال- 2 سؤال
 • منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی: 3 سؤال- 3 سؤال- 2 سؤال
 • اصل آفرینش کیهان و تکوین: 5 سؤال- 5 سؤال- 4 سؤال

بودجه بندی کنکور تجربی

دروس عمومی حذف شده در سال 1402

در سال جاری طی تغییرات اعمال شده بر سیستم نظام آموزشی، دروس عمومی از دفترچه کنکور حذف ‌شده‌اند. به‌دلیل عدم نیاز به مطالعه دروس عمومی برای کنکور، تنها به معرفی تعداد سؤالات مطرح شده در بودجه بندی بخش‌های گوناگون این دروس در سال 1401، برای آشنایی با بحث بودجه بندی کنکور تجربی می‌پردازیم.

بودجه بندی ادبیات در رشته تجربی

تعداد سؤالات برای درس ادبیات در مجموع 25 سؤال بوده و اعداد نوشته شده برای هر بخش، نشان‌دهنده تعداد سؤالات طرح شده در آن بخش در سال 1401 است.

 • معنی لغت: 3 سؤال
 • املاء: 3 سؤال
 • حفظ شعر: 1 سؤال
 • دستور زبان: 5 سؤال
 • آرایه ادبی: 4 سؤال
 • قرابت معنایی: 9 سؤال

درس عربی و بودجه بندی آن در کنکور

تعداد سؤالات برای درس عربی 25 سؤال بوده است. تعداد سؤالات برای هر بخش در 1401 روبه‌روی آن بخش در لیست زیر نوشته‌شده‌اند.

 • قواعد: 5 سؤال
 • لغت: 2 سؤال
 • اعراب‌گذاری: 1 سؤال
 • تحلیل صرفی: 3 سؤال
 • درک مطلب: 4 سؤال
 • ترجمه و تعریب: 10 سؤال

زبان انگلیسی یکی از دروس عمومی کنکور تجربی

در لیست زیر بخش‌ها و سؤالات مطرح شده برای درس زبان انگلیسی در کنکور 1401 نوشته شده‌است و مجموع 25 سؤال برای آن مشخص شده بود.

 • درک مطلب: 8 سؤال
 • کلوز تست: 5 سؤال
 • واژگان: 8 سؤال
 • گرامر: 4 سؤال

بودجه بندی دین و زندگی در کنکور تجربی

این درس در مجموع 25 سؤال داشته و لیست بودجه بندی هر بخش به‌همراه سؤالات مربوط به آن‌ها در سال 1401 به‌صورت زیر هستند.

 • از کتاب پایه دهم دین و زندگی: در مجموع 8 سؤال
 • کتاب پایه یازدهم دین و زندگی: 8 سؤال
 • کتاب سال دوازدهم دین و زندگی: 9 سؤال

تعداد سؤالات کنکور تجربی

در سال‌های قبل علاوه بر دروس تخصصی رشته تجربی از دروس عمومی شامل ادبیات، عربی، زبان انگلیسی و دین و زندگی هم در کنکور تجربی سؤال‌هایی مطرح می‌شدند. در قسمت قبل به بخش‌های گوناگون و تعداد سوالات مربوطه به آنها برای این دروس اشاره کردیم.

اما در کنکور تجربی سال 1402 که مرحله اول آن در دی ماه سال 1401 برگزار شد و مرحله بعدی در تیرماه 1402 برگزار می‌شود، تعداد سؤالات فقط شامل دروس تخصصی برای رشته تجربی بودند. در واقع بودجه بندی کنکور تجربی در سال جاری کاملاً تغییر کرده است.

در حقیقت در کنکور سال جاری، کل سؤالات در 3 دفترچه به داوطلبان ارائه شد. این مباحث به صورت کلی شامل درس زیست‌شناسی با 45 سؤال در دفترچه اول، فیزیک و شیمی با مجموع 65 سؤال در دفترچه دوم، همچنین ریاضی و زمین‌شناسی با برخورداری از 45 سؤال در دفترچه شماره 3 بودند. تعداد کل سؤالات مشخص شده در بودجه بندی کنکور تجربی سال 1402 در 155 سؤال خلاصه می‌شود.

مشاوره کنکور تجربی

با در نظر داشتن گستردگی مباحث بودجه بندی کنکور تجربی و اهمیت مطالعه صحیح آن برای به‌خاطر سپردن مطالب، بهره‌گیری از مشاوره کنکور تجربی الزامی است. مشاوره به شما روش‌های مطالعه صحیح و راهکار برنامه‌ریزی درست را ارائه می‌کند. بنابراین باید از جلسات مشاوره کنکور تجربی برای هموار کردن مسیر رسیدن به هدف خود کمک بگیرید.

منابع کنکور

منابع کنکور تجربی شامل دروسی هستند که برای مطالعه و برنامه‌ریزی باید از آنها اطلاع داشته ‌باشید؛ زیرا سؤالات در بودجه بندی کنکور تجربی از این مباحث مطرح می‌شوند. این دروس به‌صورت اجمالی در قسمت بودجه بندی در این مطلب معرفی شده‌اند.

در پایان

با در نظر گرفتن اهمیت دوره کنکور برای دانش‌آموزان و داوطلبان، به معرفی بودجه بندی کنکور تجربی پرداختیم. در واقع دروس عمومی در کنکور دو مرحله‌ای سال جاری (1402) از مباحث مطالعاتی حذف‌شده‌اند و دروس خصوصی دارای سؤالات مشخصی در بودجه بندی کنکور تجربی در 3 سال اخیر بوده‌اند که به‌صورت کامل معرفی شدند.

با دقت به بخش‌های مشخص شده در بودجه بندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی، به نوعی با منابع کنکور تجربی‌ هم آشنا می‌شوید. با مطالعه بودجه بندی کنکور و کمک گرفتن از جلسات مشاوره کنکور تجربی در رسیدن به اهداف خود در کنکور پیش روی خود، موثر عمل کنید.

در این مطلب به بررسی کامل بودجه بندی کنکور تجربی پرداختیم. در صورت داشتن هرگونه سوال در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. همچنین می توانید با دانلود اپلیکیشن یادوین از طریق لینک موجود در بالای صفحه به بهترین منابع کنکور تمامی رشته‌ها در کنار تدریس اساتید برتر کنکور دسترسی داشته باشید.

 • بودجه بندی دین و زندگی در کنکور تجربی به چه صورت است ؟ 
 • بودجه بندی ادبیات در رشته تجربی چگونه است ؟ 
 • بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور چگونه است ؟ 

 

Contact with Yadovin